top of page

Moreni Oy:n yleinen tiedonantovelvollisuus

Lakitoimisto Moreni Oy:n yhteystiedot

Lakitoimisto Moreni Oy
Y-tunnus: 3205558-3
Osoite: Haartmaninkatu 27, 53300 Lappeenranta
Puhelinnumero: +358 44 554 5292
Sähköposti: toimisto@moreni.fi
Verkkosivu: www.moreni.fi


Lakiasiaintoimisto Moreni Oy on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen
ylläpitämään kaupparekisteriin.


Moreni Oy Y-tunnus on 3205558-3 ja VAT-numero FI32055583


Lakiasiaintoimisto Moreni Oy:n lakimiehet ovat lain luvansaaneista
oikeudenkäyntiavustajista mukaisia lupalakimiehiä ja heidät on merkitty
oikeudenkäyntiavustajalautakunnan ylläpitämään luetteloon
oikeudenkäyntiavustajista. Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja on
oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtävissään oikeuskanslerin,
asianajajista annetun lain 6 a §:n 1 momentissa tarkoitetun
valvontalautakunnan ja oikeudenkäyntiavustajalautakunnan valvonnan
alainen.

Valvontalautakunnan yhteystiedot

Suomen Asianajajaliitto
Simonkatu 12 B PL 194
00101 HELSINKI
Puhelinnumero (09) 6866 120
Fax (09) 6866 1299
info@asianajajaliitto.fi

 

Muissa asioissa kuluttaja voi saattaa erimielisyyttä koskevan asian
Kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi:

Kuluttajariitalautakunta PL 306 00531 Helsinki

Lakiasiaintoimisto Moreni Oy:llä on Suomen Asianajajaliiton
vastuuvakuutusta koskevien ohjeiden mukainen varallisuusvahingon varalle
otettu vastuuvakuutus. Vakuutuksen antajan yhteystiedot ovat:

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Keskinäinen vakuutusyhtiö, 0196826-7
Kyllikinportti 2
00240 HELSINKI
Puhelinnumero: 010 5031
Fax: 010 503 5300
www.fennia.fi

bottom of page