top of page

Turvaluokiteltu neuvottelutila

Päivitetty: 6. lokak. 2023

Avustimme Yritystä X toimitilahankkeen turvallisuussuunnittelussa. Yrityksellä oli halu omaehtoisesti kehittää turvallisuustyön tasoa. Yrityksen toimitilauudistuksen yhteydessä yritys rakennutti neuvottelutila, joka mahdollistaisi asiakkaiden tai yrityksen sisäisten asioiden käsittelyn turvallisesti (ilman salakatselua tai kuuntelua).


Neuvottelutilan tasoksi yritys määritti KATAKRI:n korotettu taso (Confidential). Kiinteistöhankkeessa suositusten huomioiminen mahdollistaa tulevaisuudessa yhteistyön kansallisten / kansainvälisten viranomaisten tai muiden turvallisuustietoisen asiakkaiden kanssa.

More Security vastasi tilahankkeeseen liittyvä toimitilaturvallisuuden suunnittelusta, toteutuksen tuesta, dokumentaatiosta ja ohjauksesta. Lisäksi toimeksiantoon oli integroitu yrityksen tietoteknisten ratkaisujen turvallisuuskonsultointi (verkkototeutukset, palvelimet, varmennettu sähkö jne.). Lopputuloksena yrityksellä oli erittäin toimiva, kustannustehokas ratkaisu, joka mahdollistaa luottamuksellisen tiedon käsittelyn sekä mahdollistaa uudenlaisen kilpailun asiakkaista.


Comentários


bottom of page