top of page

YRITYSTURVALLISUUS

Kokonaisvaltainen turvallisuus vahvalla asiantuntemuksella. Tarjoamme optimoidut yritysturvallisuuspalvelut vaativimpiinkin tarpeisiin. Tuo turvaa ja varmuutta liiketoiminnallesi. Ota yhteyttä meihin kaikissa turvallisuusasioissa. Tarjoamme luottamuksellisia ja selkeitä ratkaisuja yrityksille ja julkisyhteisöille.

More Security

More Security

Yritysturvallisuus on laajempi käsite kuin usein luullaan. Se ulottuu kaikkiin yrityksen toimintoihin ja suojaa arvokkaita resursseja, kuten henkilöitä, tietoa, mainetta, omaisuutta ja ympäristöä. Panostamalla yritysturvallisuuteen parannamme kilpailukykyäsi ja tehostamme tuottavuutta. Turvallisuusjohtaminen on olennainen osa yrityksen johtamista, ei erillinen toiminto. Tavoitteenamme on varmistaa yrityksesi jatkuvuus, turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus kaikissa tilanteissa, luonnollisena osana kokonaisvaltaista riskienhallintaa. 

 

Laiminlyöty turvallisuus aiheuttaa aina korkeat kustannukset ja vahingoittaa yrityksen mainetta. Siksi turvallisuus on olennainen osa yrityksesi laatujärjestelmää, joka lisää myös asiakkaidesi arvoa. Voit luottaa siihen, että autamme sinua kaikilla turvallisuuden osa-alueilla. Tarjoamme luottamuksellista, yksinkertaista ja kustannustehokasta turvallisuusratkaisua yrityksellesi ja julkisyhteisöllesi. Me autamme, riippumatta yrityksen koosta tai toimialasta. 

 

Yritysturvallisuus on laaja kokonaisuus. Meidän kanssamme yhteistyössä toimii erikoiskoulutettuja turvallisuusalan virkamiehiä tai asiantuntijoita. Kokoamme tarpeita varten erillisen tiimin tarpeittesi mukaan. Sinulle ja yrityksellesi tämä näyttäytyy yhtenä ammattimaisena palveluna.

Kokonaisvaltaiset turvallisuusratkaisut toimintasi suoja

More Security

Yritysturvallisuus on laajempi  käsite kuin usein luullaan. Se ulottuu kaikkiin yrityksen toimintoihin ja suojaa arvokkaita resursseja, kuten henkilöitä, tietoa, mainetta, omaisuutta ja ympäristöä. Panostamalla yritysturvallisuuteen parannamme kilpailukykyäsi ja tehostamme tuottavuutta. Turvallisuusjohtaminen on olennainen osa yrityksen johtamista, ei erillinen toiminto. Tavoitteenamme on varmistaa yrityksesi jatkuvuus, turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus kaikissa tilanteissa, luonnollisena osana kokonaisvaltaista riskienhallintaa. 

 

Laiminlyöty turvallisuus aiheuttaa aina korkeat kustannukset ja vahingoittaa yrityksen mainetta. Siksi turvallisuus on olennainen osa yrityksesi laatujärjestelmää, joka lisää myös asiakkaidesi arvoa. Voit luottaa siihen, että autamme sinua kaikilla turvallisuuden osa-alueilla. Tarjoamme luottamuksellista, yksinkertaista ja kustannustehokasta turvallisuusratkaisua yrityksellesi ja julkisyhteisöllesi. Me autamme, riippumatta yrityksen koosta tai toimialasta. 

 

Yritysturvallisuus on laaja kokonaisuus. Yhteistyössä kanssamme toimii erikoiskoulutettuja turvallisuusalan asiantuntijoita. Kokoamme aina erillisen tiimin tarpeittesi mukaan. Sinulle ja yrityksellesi tämä näyttäytyy yhtenä ammattimaisena palveluna.

Kokonaisvaltaiset turvallisuusratkaisut toimintasi suojana

ESIMERKKIPALVELUT

Monipuolista turvallisuusosaamista luottamuksellisesti

01

Turvallisuuskartoitus

Tarjoamme ratkaisuja turvallisuusuhkiin ja niiden seurausten hallintaan toimintanne kannalta. Suoritamme kokonaisvaltaisen tai rajatun turvallisuuskartoituksen, jossa tunnistamme uhat, arvioimme riskit ja kehitämme tarvittavat toimenpiteet. Näin varmistamme yritysturvallisuuden tavoitteiden ja keinojen määrittämisen sekä tilattavien palveluiden mitoittamisen. Emme ainoastaan tunnista mahdollisia turvallisuuspuutteita, vaan myös tarjoamme konkreettisia ratkaisuja niiden minimoimiseksi.

02

Turvallisuustietoisuuden lisääminen

Turvallisuusajattelun tulisi olla osa normaalia päivittäistä toimintaa. Turvallisuustoiminnan kehittämiseen ja turvallisuustietoisuuden lisäämisen voi olla tehokkaampaa käyttää ulkopuolista asiantuntijaa. Tarjoamme johdolle, henkilöstölle tai sidosryhmille kohdennetun ja vaatimusten mukaisen koulutuksen.

03

Turvallisuus- ja tietoturvakonsultointi

Autamme yrityksiä ja julkisyhteisöjä päivittämään ja kehittämään yrityksen eri turvallisuuteen liittyviä osa-alueita. Kyse voi olla yksittäisestä tilanteesta, havaitusta riskistä tai ongelmasta, kuten: 

  • Riskikartoitukset ja haavoittuvuustestaus 

  • Yrityksen toiminnan turvaaminen ja varautumissuunnitelmat 

  • Toiminnan jatkuvuussuunnitelma  

  • Yrityksen tietosuojakäytänteet ja tietojen hallinta GDPR:n mukaisesti 

  • Yritykseen kohdistuva häirintä 

  • Haluatko varmistua, että yrityksen mobiililaitteita ja tietokoneita käytetään tietoturvallisesti? 

  • Haluatko olla varma, ettei toimintaasi kohdistu salakatselua tai -kuuntelua? 

  • Ohjeistus yrityksen tarpeisiin esimerkiksi matkustusturvallisuusohje, toiminnan turvaaminen ulkomailla  

  • Yrityksen exit-suunnitelma force major-tilanteisiin

04

Turvallisuuden huomioiminen toiminnassa, tilaratkaisuissa tai projekteissa

Meillä on koulutus sekä kokemus turvallisuusauditoinneista ja kohteiden turvallisuussuunnittelusta. Jos yritykselläsi on tarvetta täyttää esimerkiksi Kansallisen turvallisuusviranomainen NSA:n Katakri 2020:n vaatimukset, voimme auttaa sinua tässä projektissa. Lisäksi voimme tukea yritystäsi muutosten läpiviennissä, jotka liittyvät viranomaisen tai muun yhteistyötahon yritysturvallisuusselvitykseen.  

 

Projekteissa voimme huomioida turvallisuuden koko projektin ja hankkeen elinkaaren ajan, jossa turvallisuus on integroitu osaksi työskentelyä ja käytettäviä työvälineitä. Teemme riskianalyysin ja -arvion projektille tai hankkeelle, jotta voimme suunnitella tarvittavat turvallisuustoimenpiteet. Lisäksi autamme yritystäsi suojaamaan innovaatioita ja keksintöjä myös sopimusteknisesti.

Referenssit

Referenssi yritysturvallisuus

Moreni-tiimiin kuuluu valtion palveluksessa toimineita turvallisuusalan ammattilaisia, joilla on pitkäaikainen kokemus ja erityinen...

Suomen valtio - Kokemuksemme

Referenssi yritysturvallisuus

Suoritimme Yliopistolle X kattavan turvallisuuskatselmuksen, joka keskittyi erityisesti innovaatioiden ja asiakastietojen suojaamiseen,...

Yliopiston turvallisuuskatselmus

Referenssi yritysturvallisuus

Avustimme Yritystä X toimitilahankkeen turvallisuussuunnittelussa. Yrityksellä oli halu omaehtoisesti kehittää turvallisuustyön tasoa....

Turvaluokiteltu neuvottelutila

Referenssi yritysturvallisuus

More Security:n asiakkaana oli suuri Asianajotoimisto X, joka vastasi mittavan projektin sopimusneuvotteluista. Tässä...

Asianajotoimiston turvallisuuskonsultaatio

Referenssi yritysturvallisuus

Mehiläinen-konserni on tunnettu ja arvostettu yksityinen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottaja, joka tarjoaa laadukkaat,...

Mehiläinen Oy turvallisuuskartoitus

More Security logo
bottom of page